nepřihlášený uživatelpřihlásit se

Kurzy pro učitele — základní informace

Základní informace o kurzechmetodické kurzy pro učitele ZŠ a SŠ - praktické návody pro experimentální výuku s využitím snadno dostupných pomůcek a materiálů

  • Kurzy jsou akreditovány MŠMT
  • Každý cyklus tvoří 6 částí, které je možno absolvovat individuálně a v libovolném pořadí
  • Za absolvování každé části účastník získá potvrzení o účasti
  • Za absolvování cyklu (tj. minimálně 4 z 6 částí) účastník získá osvědčení o absolvování kurzu a komplet všech tištěných výukových materiálů a pracovních listů
  • Po absolvování 4 částí bude mít účastník nárok na 5. a 6. část cyklu za poloviční cenu