nepřihlášený uživatelpřihlásit se

Projekt Věda není žádná věda — základní informace

O projektu

Projekt „Věda není žádná věda – Žákovský pokus jako východisko pro výuku přírodních věd ve školách“ byl tříletý projekt řešený v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost MŠMT pracovníky firmy CONATEX-DIDACTIC Učební pomůcky, s.r.o. v období od 1. 2. 2011 do 31. 1. 2014.

Hlavní význam a cíl projektu spočíval ve vytvoření a praktickém ověření výukových a metodických materiálů, zpracovaných na bázi praktické a induktivní výuky, v současnosti často označované jako badatelsky orientovaná výuka přírodních věd. Tato metoda výuky patří v současnosti k těm nejvíce preferovaným vzhledem k tomu, že její dosavadní výsledky při využití ve školní praxi ukazují významný posun nejen v motivaci, ale i v porozumění a v pochopení přírodních věd žáky základních a středních škol. Na řešení projektu se podílelo více než 130 osob.

Celkem bylo řešitelskými kolektivy projektu vytvořeno 104 jednotlivých výukových a metodických materiálů pro praktickou výuku. Tyto materiály byly ověřovány v reálné školní výuce na základních a středních školách v rámci České republiky. Ohlasy získané od žáků i učitelů, kteří se s touto výukou prostřednictvím našeho projektu seznámili, byly velmi pozitivní, a rádi bychom vás proto s našimi výukovými a metodickými materiály seznámili.