nepřihlášený uživatelpřihlásit se

Výukové materiály pro střední školy — biologie

Fyzika Biologie Chemie
TÉMA: Obecné zákonitosti přírodovědných disciplín a principy poznání ve vědě
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Hmoto, jsi živá? I metodický návod | pracovní listy
Hmoto, jsi živá? II metodický návod | pracovní listy
Projevy živé hmoty metodický návod | pracovní listy
Projevy živé hmoty – rychlost metabolismu metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Látky a jejich přeměny, makrosvět přírody
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Čeledi rostlin metodický návod | pracovní listy
Voda a její vlastnosti metodický návod | pracovní listy
Brčka v rostlinném těle metodický návod | pracovní listy
Proč se okurka potí a třešně praskají metodický návod | pracovní listy
Vodo, ztrácíš se metodický návod | pracovní listy
Faktory ovlivňujíci rychlost transpirace metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Zjevné a zprostředkované, pohled do mikrosvěta přírody
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Škrob, škrobová zrna a kvalita potravin – I metodický návod | pracovní listy
Škrob, škrobová zrna a kvalita potravin – II metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Praktické aplikace přírodovědných a technických poznatků
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Krev, krevní skupiny a transfuze krve – I metodický návod | pracovní listy
Krev, krevní skupiny a transfuze krve – II metodický návod | pracovní listy
TÉMA: Možnosti a omezení vědeckého výzkumu
Žákovská aktivita PDF ke stažení (metodický návod pro učitele | pracovní listy pro žáky)
Fungicidní účinek přírodních i umělých konzervantů metodický návod | pracovní listy
Tvaroh metodický návod | pracovní listy